EasyWeather

EasyWeather 9.3

Miễn phí
Displays weather predictions on the user's computer
Người dùng đánh giá
3.6  (125 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.3.0.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Tycon Power Systems

Check out how the weather in your location is going to be like directly on your PC. The tool logs temperatures as well as other relevant weather-related data and exports them or uses them to create graphs. It also includes alert capabilities when a user-specified value is reached.

Chương trình này từ xa các meteorological được cung cấp thông tin nhân ProWeatherStation. Nó có thể được dùng để thiết lập các trạm khí tượng tham và hệ thống báo động. Nó cũng được dùng cho dữ liệu đăng và dữ liệu xuất cũng như đã thu thập được xem dữ liệu khác nhau xây dựng trong lưới định dạng.
Thông tin được cập nhật vào: