EasyWeather

EasyWeather

ฟรี
มันแสดง meteorological ข้อมูลให้โดย ProWeatherStation น
คะแนนผู้ใช้
3.6  (29 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.8
รุ่นล่าสุด:
9.0 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
โปรแกรมนี้เรียนผ่านดาวเทียมละแสดง meteorological ข้อมูลให้โดย ProWeatherStation น มันสามารถใช้เพื่อตั้งค่าสภาพอากาศพารามิเตอร์ที่สถานีและสัญญาณเตือนภัย มันก็จะถูกใช้สำหรับการทำปูมบันทึกข้อมูลและข้อมูลส่งออกเช่นเดียวดูเก็บข้อมูลในหลากหลายสร้างในกราฟรูปแบบนะ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: